Een groep Schotten trekt ten strijde. Hoofdpersoon Jamie staat vooraan en kijkt de camera in.

Outlander of Outlandish?

Dit is de uitgebreide versie van het gepubliceerde artikel (pagina 29-32). In deze ‘Onder een historische loep’ kijkt Marissa van de Kreke naar de historische juistheid van de populaire serie Outlander: ‘Outlander zou te veel invloed hebben op de politieke situatie in Groot-Brittannië.’

Lees meer