Over Aanzet

Historisch Tijdschrift Aanzet is hét tijdschrift van en voor Utrechtse geschiedenisstudenten. Drie keer per jaar verschijnt er een editie van Aanzet. Aanzet biedt studenten de mogelijkheid hun eigen onderzoek te publiceren in de vorm van een populair-wetenschappelijk artikel, zowel in het Nederlands als het Engels. 

Aanzet is opgericht in 1982 en komt, met een korte onderbreking eind jaren negentig, sinds die tijd onafgebroken uit. Het blad wordt uitgegeven door de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK). De redactie bestaat uit studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, van het eerste jaar tot aan de masters. De redactie begeleidt niet alleen de studentauteurs, maar verzorgt ook rubrieken, is verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad en houdt de website en social media bij.

Ieder nummer bevat vier artikelen, geschreven door studenten. De basis van de artikelen zijn uitzonderlijk goede papers of scripties, die door de student samen met de redactie worden omgeschreven tot een populair-wetenschappelijk artikel. Daarnaast zijn er verschillende rubrieken. In De passie van… wordt een docent of medewerker van het departement Geschiedenis geïnterviewd over zijn of haar historische passies. In de Hoe geschiedenis jij? vertelt er elk nummer iemand over een specifieke manier van geschiedenis onderzoek doen of geschiedenis bedrijven. In de Beeldspraak staat telkens een voorwerp of beeld centraal en de bredere historische betekenis daarvan. De Inzet is de opinie-rubriek van de Aanzet; de plek waar studenten hun mening of visie op het gebied van geschiedenis onderzoek of onderwijs kunnen uiteenzetten. Ten slotte heeft elk nummer ook drie recensies over historische boeken, films, series, exposities en podcasts. 

Adverteren in Aanzet is mogelijk, mits er een duidelijk raakvlak is met de doelgroep van ons blad. Verder is de Aanzet op verschillende momenten van het jaar op zoek naar nieuwe kopij, dus als je een goed paper of interessante scriptie hebt geschreven kan je die altijd opsturen! De redactie is te bereiken via redactie.aanzet@gmail.com