Over Aanzet

Historisch tijdschrift Aanzet is hét tijdschrift van en voor Utrechtse geschiedenisstudenten. Drie keer per jaar verschijnt er een editie van Aanzet. Hierin biedt Aanzet studenten de mogelijkheid om hun eigen onderzoek te publiceren in de vorm van een populair-wetenschappelijk artikel. Dit kan in zowel het Nederlands als het Engels. 

Aanzet is opgericht in 1982 en komt, met een korte onderbreking eind jaren negentig, sinds die tijd onafgebroken uit. Het blad wordt uitgegeven door de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK). De redactie bestaat uit studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, van het eerste jaar tot aan de masters. De redactie begeleidt niet alleen de studentauteurs. Ook de rubrieken, de vormgeving van het blad, de website en de sociale media houdt zij bij.

Wat vind je in de Aanzet?

Ieder nummer bevat vier artikelen, geschreven door studenten. De basis van deze artikelen zijn uitzonderlijk goede papers of scripties. De student schrijft diens stuk samen met de redactie om tot een populair-wetenschappelijk artikel. Daarnaast zijn er verschillende rubrieken.
In De passie van… vertelt een docent of medewerker van het departement Geschiedenis over diens historische passies.
In de Hoe geschiedenis jij? vertelt er elk nummer iemand over een specifieke manier van geschiedenis onderzoek doen of geschiedenis bedrijven.
In de Beeldspraak staat telkens een voorwerp of beeld centraal en de bredere historische betekenis daarvan.
De Inzet is de opinie-rubriek van de Aanzet. Dit is de plek waar studenten hun mening of visie op het gebied van geschiedenis, onderzoek of onderwijs kunnen uiteenzetten.
Ten slotte heeft elk nummer ook drie Recensies over historische boeken, films, series, exposities en podcasts. 

Adverteren en publiceren

Adverteren in Aanzet is mogelijk, mits er een duidelijk raakvlak is met de doelgroep van ons blad. Bovendien is de Aanzet op verschillende momenten van het jaar op zoek naar nieuwe kopij. Als je dus een goed paper of interessante scriptie hebt geschreven, kan je die altijd opsturen! 
De redactie is te bereiken via redactie.aanzet@gmail.com

Artikelen over de Aanzet

De geschiedenis van ons historische tijdschrift is een belangrijke. Al onze voorgangers hebben bijgedragen aan de publicaties die we vandaag de dag doen. Door de jaren heen zijn er artikelen geschreven over ons. Hieronder staan enkele voorbeelden:

DUB – Geschiedenisstudent deed onderzoek naar herdenken bij UVSV en Unitas: ‘UVSV maakt van herdenken Tweede Wereldoorlog iets persoonlijks’
03/05/2024, Victor Smit

DUB – Ook wetenschappelijk werk van studenten is een publicatie waard
01/04/2022, Nina van der Bent

Historisch Nieuwsblad – Tijdschrift: Aanzet
17/03/2004, Wim Berkelaar

Historisch Nieuwsblad – Tijdschrift: AANZET
03/09/2002, Wim Berkelaar

NRC Handelsblad – Overvolle bladspiegels en weinig plaatjes
18/01/1986, Martin Sommer