Het grootse kleine konijntje

 Jaargang 38, nr. 3    5 minuten    Door Floor Schuurmans, Nederlands

De geschiedenis van het welbekende konijntje uit Utrecht: “De populariteit van nijntje reikt veel verder dan ons kikkerlandje.”


Floor Schuurmans bespreekt in deze Beeldspraak nijntje, het kinderboekenfiguur dat vervlochten is met generaties kinderen en de stad Utrecht. Er wordt een portret van het leven van Dick Bruna geschetst. Daarnaast wordt de invloed die verschillende kunstenaars hebben gehad op Bruna’s werk besproken.

Floor Schuurmans is derdejaarsstudent Geschiedenis. Momenteel volgt ze de minor Journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden. Ze vervult daarnaast de rol van eindredacteur bij de Aanzet.

Beeld bovenaan: Beeld op de Mariaplaats in Utrecht, waarop nijntje en Dick Bruna worden afgebeeld. Op een plakkaat staat: Hier staan ze dan, / Op sokkel van grind / Dick Bruna en nijntje, / Een vader en zijn kind. Bron: Floor Schuurmans.

Lees ook