Vage kennissen voor altijd: vriendenboekjes door de eeuwen heen

 Jaargang 39, nr. 1
4 minuten
Door Floor Schuurmans, Nederlands

Deze Beeldspraak onderzoekt de traditie van vriendenboekjes bijhouden, geworteld in het zestiende-eeuwse album amicorum.


In deze Beeldspraak onderzoekt Floor Schuurmans waar moderne vriendenboekjes vandaan komen. Ze stammen af van het album amicorum, een compact boek uit zestiende-eeuws Duitsland, dat Facebook, Instagram en LinkedIn in één was.

Floor Schuurmans is derdejaarsstudent Geschiedenis. Momenteel volgt ze de minor Journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden. Ze vervult daarnaast de rol van eindredacteur bij de Aanzet.

Beeld bovenaan: De bijdrage van Emanuel van Meteren in het album van Johannes Vivianus, koopman en humanist (1577). Bron: Koninklijke Bibliotheek, via Het Geheugen.