Wij vertroetelde cultuurmenschen: Hoe interactie met ‘de Ander’ werd gebruikt om moderniteitskritiek te uiten

 Jaargang 38, nr. 1    10 minuten    Door Roald Bakker, Nederlands

In de westerse geschiedenis was de kijk op niet-Europeanen vaak negatief, maar niet altijd: “Wat zijn wij cultuurmenschen toch vertroeteld.”


In de westerse geschiedenis is de kijk op niet-Europeanen of zogenaamde ‘Anderen’ meestal negatief of stereotiep geweest. Deze ‘Anderen’ werden meestal gezien als barbaars of minder beschaafd dan de westerse samenleving. Roald Bakker toont ons een ander verhaal. In zijn onderzoek maakt hij gebruik van Nederlandse reisverslagen waarin Nederlandse reizigers andere culturen observeerden. Op basis van deze documenten toont hij aan dat de interactie met ‘de Ander’ werd gebruikt om de modernisering in de Nederlandse samenleving te bekritiseren. Hieruit komt de conclusie dat er sprake was van adoratie voor de natuurlijke manier van leven.

Roald Bakker slaagde in 2022 voor de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa aan Universiteit Utrecht. Roald is geïnteresseerd in een breed scala aan onderwerpen – van erfgoed tot identiteitspolitiek – maar is vooral gespecialiseerd in zaken betreffende (post)koloniale geschiedenis.

Beeld bovenaan: De modernisering van Nederland rond 1900 was goed te zien in Amsterdam, met haar trams en warenhuizen. Maker onbekend, De Dam in Amsterdam, 1890-1900. Bron: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington.

Lees verder

Lees ook