Women’s Bodies as Ideological Battlefields: The Politics of the Veil in Iran

 Jaargang 39, nr. 2   
10 minuten
Door Franca Haug, Engels

Dit artikel onderzoekt hoe de gedwongen onthullingspolitiek van Reza Shah Pahlavi de lichamen van Iraanse vrouwen politiseerde en onderzoekt de effecten van deze politisering.


In dit artikel onderzoekt Franca Haug de invloed die het sluierbeleid van Reza Shah had, en nog steeds heeft, op het leven van Iraanse vrouwen. Ze doet dit door te onderzoeken hoe de erfenis van het gedwongen ontsluieren onder Reza Shah Pahlavi (1878-1944) de Iraanse vrouwen in de Islamitische Republiek vandaag beïnvloedt. Ze concludeert dat als vrouwen ervoor kunnen kiezen om zich te sluieren of te onthullen, de doek een symbool wordt van de zeggenschap van vrouwen in plaats van hun onderdrukking. Maar zolang vrouwenlichamen gepolitiseerd worden, blijven vrouwen objecten waarmee samenlevingen hun ideologische strijd voeren.

Franca Haug doet momenteel een Master of Philosophy in Global and Area Studies aan de Universiteit van Oxford. Ze is geïnteresseerd in onderwerpen als gender, discriminatie, politiek, collectief geweld en genocide. In 2023 studeerde ze af met een Bachelor in Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.