Maryse Kluck

English below

Hallo allemaal! Ik ben Maryse en ik ben redacteur bij de Aanzet dit jaar.

Ik ben derdejaars student ‘Fundamenten van Europa’ en volg momenteel vakken over Engelse literatuur, met een focus op de romantische dichters en op middeleeuwse en gotische literatuur. Ik ben ook een aspirant mediëviste en schrijver.

Mijn hobby’s zijn lezen, schrijven, roeien en boeken verzamelen! Ik ben vaak boeken aan het hamsteren of aan het proberen om vijf boeken tegelijk te lezen…


Hello everyone! I’m Maryse, and I’m editor at the Aanzet this year.

I’m a third year ‘Foundations of Europe’ student and I’m currently taking courses in English literature, with a focus on the Romantic poets and on medieval and Gothic literature. I’m also an aspiring medievalist and writer. 

My hobbies include reading, writing, rowing, and book collecting! You’ll often find me either hoarding books or struggling to balance reading around five books at the same time…