Boris Wesseldijk – Secretaris

English below
Hallo daar! Mijn naam is Boris Wesseldijk, ik ben 20 jaar ‘oud’ en de trotse (allereerste) secretaris van Historisch Tijdschrift Aanzet! Helmond is de stad waar ik opgroeide, maar momenteel woon ik in het hartverwarmende Hilversum.

Ik ben erg geïnteresseerd in politiek en vroegmoderne geschiedenis, dus daarom is Politieke Strijd mijn specialisatie in het tweede jaar van mijn bachelor. Altijd in voor een wandeling of praatje en zeer ambitieus zijn andere eigenschappen van mij. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan lezen, schrijven, (veel) praten en muziek luisteren.

Ik ben zo blij dat ik dit jaar deel mag uitmaken van de Aanzet, want onze drie nummers worden GEWELDIG! Riemen vast mensen, daar gaan we!


Hey there! My name is Boris Wesseldijk, I’m 20 years ‘old’ and the proud (first ever) secretary of Historical Journal Aanzet! Helmond was the city where I grew up, but I’m currently living in the heart-warming town of Hilversum. 

I’m really interested in politics and early-modern history, so that’s why Political Conflict is my specialization in my second year of my bachelor. Always in for a walk or talk and being very ambitious are other characteristics of mine. For my leisure, I love to spend my time on reading, writing, talking (a LOT), and listening to music. 

I’m so glad to make a part of the Aanzet this year, because our three issues are going to be AMAZING! Fasten your seatbelts people, here we go!